Regulamin dodawania i publikowania konferencji na stronie www.konferencje-naukowe.pl

 1. Portal Konferencje-Naukowe.pl zastrzega sobie prawo do nie opublikowania przesłanej po przez formularz konferencji w przypadkach gdy:
  • łamie ona prawo,
  • zawiera niecenzuralną, nieprzyzwoitą i/lub obraźliwą treść,
  • promuje przemoc i/lub stosowanie używek,
  • zawiera niezwiązaną z tematem konferencji treść i/lub niepełny/zdawkowy opis konferencji,
  • nie zawiera dokładnego adresu miejsca oraz daty odbycia się konferencji,
  • termin odbycia konferencji minął lub gdy wynosi mniej niż 2 tygodnie od chwili przesłania konferencji po przez formularz,
  • konferencja została odwołana,
  • opis ma wyraźny charakter reklamowy lub kryptoreklamowy,
  • ta sama konferencja została powielona i/lub dodana ponownie,
  • autor konferencji w sposób niezgodny z netykietą domaga się publikacji konferencji.
 2. Opublikowane konferencje mogą zostać usunięte z serwisu:
  • na wniosek policji lub innego organu ochrony prawnej do tego uprawnionego,
  • na uzasadniony wniosek organizatora konferencji,
  • w chwili gdy organizatorzy konferencji odwołują jej odbycie.
 3. Administratorzy portalu Konferencje-Naukowe.pl zastrzegają sobie prawo do zredagowania lub usunięcia konferencji, której treść:
  • zawiera błędy gramatyczne,
  • jest niepełna i/lub jej fragmenty są niezrozumiałe, nieodpowiednie lub źle skonstruowane.
 4. Przesyłając konferencję zgadzasz się na:
  • postanowienia niniejszego regulaminu,
  • opublikowanie konferencji na stronie Konferencje-Naukowe.pl,
  • wykorzystaniu nazwy oraz fragmentów treści konferencji w kanałach społecznościowych portalu Konferencje-Naukowe.pl (m.in.: Facebook),
  • gromadzenie przez administrację portalu Konferencje-Naukowe.pl przesłanych danych (m.in.: adres e-mail, imię i nazwisko) oraz ich ewentualne udostępnienie organom do tego uprawnionym.
 5. Osoby przesyłające konferencję:
  • robią to na własną odpowiedzialność,
  • posiadają zgodę od organizatorów konferencji na przesłanie konferencji,
  • zobligowani są do podania w formularzu swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail,
  • w pełni odpowiadają za wszelkie konsekwencje prawne wynikające z braku zgody organizatorów na umieszczenie przesłanej konferencji na portalu Konferencje-Naukowe.pl.
 6. Administratorzy portalu nie mają obowiązku publikowania każdej przesłanej konferencji.
 7. Wszelkie spory rozstrzyga administracja portalu Konferencje-Naukowe.pl.
 8. Administracja portalu Konferencje-Naukowe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników.