Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej pierwsza edycję Spotkań Podatkowych (http://spotkaniapodatkowe.pl) , dyskusji naukowej o prawie podatkowym w innowacyjnej formule, odbywającej się w całości w przestrzeni wirtualnej.

Temat przewodni I edycji:

Zmiany w prawie podatkowym – gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Krótko i długoterminowe kierunki zmian w prawie podatkowym
Związki prawa podatkowego z rzeczywistością gospodarczą – wpływ zmian gospodarczych na prawo podatkowe, wpływ prawa podatkowego na rzeczywistość gospodarczą
Uprawnienia organów i prawa podatników – dążenie do znalezienia balansu?
Zmiany w prawie podatkowym a teoria stanowienia i stosowania prawa oraz teoria opodatkowania