XXVII Międzynarodowy Kongres PTF jest najważniejszym wydarzeniem naukowym Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, które na tak duża skalę, odbywa się co trzy lata w najbardziej prestiżowych ośrodkach naukowych. Podczas kongresu zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia z zakresu nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali znakomici eksperci z Polski i zagranicy, co niewątpliwie przyczyni się do najwyższego poziomu merytorycznego konferencji.