Dziekan Wydziału Prawa i Zakład Kryminologii UG zapraszają na wykład otwarty w j. angielskim “Crime and Justice in our Contemporary World”
Wykład poprowadzi prof. University of Nebraska
CHRIS ESKRIDGE
– Dyrektor American Society of Criminology,
– Redaktor naczelny Journal of Contemporary Criminal Justice,
-delegat w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ
– honorowy profesor Univeristy of Lima, University of Central Venezuela in Caracas and University in Tbilisi.

Zapraszamy 30.05.2019 r. o godz. 12:15 Aula WPiA UG