08Sty/20

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – przeszłość i współczesność? Aspekty kulturowe, historyczne, społeczne

Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – przeszłość i współczesność? Aspekty kulturowe, historyczne, społeczne Kraków, 28-29 lutego 2020 Teksty kultury często opiewają wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcają swoje szczęście, zdrowie lub nawet życie, by pomócRead More…

02Sty/20

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

CELE KONFERENCJI Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI wieku, również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) niosąRead More…

02Sty/20

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

CELE KONFERENCJI Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI wieku, również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) niosąRead More…

15Gru/19

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania.

Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone.Read More…