01Gru/19

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Applications of Mathematics in Automotive AMA 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Applications of Mathematics in Automotive AMA 2020 skierowana jest do przedstawicieli nauki i biznesu związanych z branżą Automotive. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, badawczymiRead More…

28Lis/19

III Ogólnopolska konferencja naukowo- dydaktyczna Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych INJO 2020 Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku

Konferencja INJO 2020 będzie koncentrowała się na kształceniu językowym w polskich szkołach i na polskich uczelniach wyższych. Podczas INJO 2020 poszukamy odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób system edukacji językowej wychodzi naprzeciwRead More…

12Lis/19

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2020 Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych uwarunkowań długości życia. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych orazRead More…