Zapraszamy na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY pt. Perspektywy badań środowiska geograficznego, która odbędzie się w dniach 19–21 października 2018 roku w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Będzie to siódma edycja tego wydarzenia, które corocznie daje możliwość spotkania się środowiska młodych badaczy, podejmujących badania geograficzne. Organizatorzy kierują zaproszenie do udziału w Konferencji do naukowców, którzy w swej pracy podejmują zagadnienia związane z geografią, gospodarką przestrzenną i dziedzinami pokrewnymi.
Głównym celem tegorocznej konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, studentów), zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw badań nad przemianami środowiska geograficznego. Organizatorzy Konferencji przyjmują szeroką definicję środowiska geograficznego, która obejmuje współistnienie i interakcje zachodzące pomiędzy naturalnym oraz przekształconym środowiskiem przyrodniczym i działalnością człowieka wynikającą z dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego.
Konferencja stwarza możliwość prezentacji i dyskusji swoich wyników w gronie specjalistów z zakresu m.in.: geoekologii, hydrologii, meteorologii, klimatologii, geomorfologii, gleboznawstwa, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, geografii transportu, geografii turyzmu, geografii religii, demografii, geografii miast i wsi, geografii rolnictwa, geografii politycznej, geoinformatyki oraz dydaktyki geografii i gospodarki przestrzennej, a także planowania i zagospodarowania przestrzeni, polityki przestrzennej, czy ochrony przestrzeni. Konferencja skierowana jest także do młodych naukowców reprezentujących inne dziedziny nauki powiązane z geografią i gospodarką przestrzenną m.in.: geologię, etnologię, archeologię, historię, politologię, socjologię.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: oknmb@uj.edu.pl lub bezpośrednio do przewodniczącego komitetu organizacyjnego: lukasz.fieden@doctoral.uj.edu.pl (tel.: 12-664-52-96).
Strona WWW konferencji: http://www.geo.uj.edu.pl/konferencja/oknmb
Facebook: https://www.facebook.com/oknmb/