​PROBLEMATYKA
Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie
Styl życia a zdrowie
Zdrowie jako zjawisko wielowymiarowe i interdyscyplinarne
Zdrowie jako podstawowa wartość indywidualna i społeczna
Świadomość i edukacja zdrowotna a jej związek ze stylem życia
Etyczne wyzwania w promowaniu prozdrowotnych stylów życia
Styl życia i aktywność fizyczna w dobie lifelong learning
Sposoby odżywiania i style żywieniowe
Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta
Znaczenie snu dla zdrowia człowieka