W 2019 roku minęło 90 lat od wybuchu Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie to, w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, jest uznawane za bardzo istotne z perspektywy rozwoju społecznego-spodarczego. Jego przypomnienie, a także analiza zjawisk kryzysowych w latach kolejnych, jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat interpretacji źródeł kryzysów oraz ich implikacji dla szeroko rozumianej sfery życia człowieka (np. ekonomicznej, społecznej, środowiskowej, duchowej). Identyfikacji warto poddać rozwiązania instytucjonalne, które mogą przeciwdziałać kryzysom (napięciom kryzysowym) albo co najmniej, ograniczać ich niepożądane konsekwencje.