Trening umiejętności dla dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi – trening samokontroli, rozwoju emocjonalno-społecznego, umiejętności szkolnych.

📌Terminy szkolenia: 31.05.2019
📌Cena: 399zł

📌Ogólne info:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Zasadniczym celem naszego szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności w zakresie form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z zachowaniami problemowymi. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody konstruowania i prowadzenia treningu, głównie mające zastosowanie w leczeniu u dzieci i młodzieży z zachowaniami problemowymi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi.

📌Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zachowaniami problemowymi.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia 🙂

📌Program:

1. Trudności przystosowawcze i zachowania problemowe u dzieci i młodzieży.
2. Charakterystyka dzieci z trudnościami przystosowawczymi i zachowaniami problemowymi:
a) nadpobudliwość,
b) impulsywność,
c) deficyt uwagi,
d) nieposłuszeństwo,
e) agresja i zachowania antyspołeczne,
f) zmienność nastrojów,
g) lęk i nieprzystosowanie społeczne,
h) obniżenie poziomu rozwoju umiejętności szkolnych.
3.Psychiatryczne kategorie diagnostyczne odnoszące się do zachowań problemowych i trudności przystosowawczych.
4. Czynniki mające wpływ na zachowanie i przystosowanie dziecka:
a) dziecko,
b) rodzic/rodzina,
c) grupa społeczna i rówieśnicza,
d) społeczność.
5. Rozwój psychiczny- charakterystyka.
6. Rozwój samokontroli.
7. Rozwój społeczny.
8. Rozwój emocjonalny.
9. Rozwój umiejętności szkolnych.
10. Charakterystyka funkcjonowania rodzica i rodziny.
11. Wspomaganie rozwoju samokontroli dziecka- reguły, konstruowanie planu działania, ćwiczenia i techniki.
12. Wspomaganie rozwoju społecznego- reguły, konstruowanie planu działania, ćwiczenia i techniki.
13. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego- reguły, konstruowanie planu działania, ćwiczenia i techniki.
14. Wspomaganie rozwoju umiejętności szkolnych- reguły, konstruowanie planu działania, ćwiczenia i techniki.
15. Wspomaganie rozwoju kompetencji rodzicielskich- – reguły, konstruowanie planu działania, ćwiczenia i techniki.
16. Inne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z zachowaniami problemowymi.

📌Wykładowcy:

Aleksandra Patyk – psycholog, trener, terapeuta w nurcie Gestalt, doktorantka Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Certyfikowany interwent kryzysowy i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również superwizuje własną pracę terapeutyczną i trenerską. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, postępowania z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi, diagnozy ASD i PTSD- dla specjalistów interwencji kryzysowej, psychologów, interwentów, służb medycznych, grup interdyscyplinarnych, policjantów. Długoletni pracownik oświaty i służby zdrowia. Realizowała projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Pracuje również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Wykładowca akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów) zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego. Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej.

Uczestnikom w trakcie zajęć zapewniamy catering w przerwach kawowych (ciastka, owoce, soki, kawa, herbata) 🙂

Zapisy na szkolenie: on-line www.dcp.wroclaw.pl
telefon 71 332 36 70

☛Zapisz się na szkolenie:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=karta-zgloszenia&id=1566

🔔Dołącz do naszego wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/2507544039260730/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !