IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE” pod hasłem „Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki”. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów naukowców, praktyków gospodarczych, przedstawicieli organizacji okołobiznesowych, a także samorządowców na temat metod rozwijania współpracy pomiędzy obszarem nauki i biznesu.