W bieżącym roku mija 55 rocznica wejścia w życie reformy administracyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, której rozstrzygnięcia obowiązywały niemal przez całą pierwszą dekadę III RP. Problematyka reformy administracyjnej nie cieszyła się dotychczas szerszym zainteresowaniem historyków, archiwistów i naukowców reprezentujących nauki dla tych dyscyplin pomocnicze, tymczasem wydaje się ona niezwykle istotna pod względem badawczym. Zmiana podziału administracyjnego PRL oddziaływała na życie Polaków, wpłynęła na kształt i sposób funkcjonowania struktur administracyjno-biurokratycznych, a także działalność państwowej sieci archiwalnej i rozmieszczenie jej zasobu.
Proponowane zakresy tematyczne konferencji:
• prawne aspekty reformy,
• dzieje ustrojowe poszczególnych struktur aparatu państwa w tym okresie,
• funkcjonowanie administracji na styku z instancjami partii komunistycznej i zależności między nimi,
• zmiany ustrojowe w funkcjonowaniu administracji państwowej po 1989 r.,
• zagadnienia kancelaryjno-archiwalne jednostek organizacyjnych w latach 1975-1998,
• związana z reformą administracyjną działalność państwowej administracji archiwalnej w zakresie nadzoru nad narastającym zasobem oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych.

Przewidziano opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł
Zgłoszenia propozycji wystąpień w konferencji (w postaci: tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, tytuł wystąpienia, abstrakt i dane kontaktowe: adres i telefon) prosimy nadsyłać do 31 maja 2020 roku na adres email jednego z sekretarzy konferencji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadsyłanych zgłoszeń.

Sekretariat Konferencji:
mgr Małgorzata Nikoniuk – sekretarz, email: malgorzata_kijewska@wp.pl
mgr Damian Sitkiewicz – sekretarz, email: damian.sitkiewicz@archiwozofia.com
dr hab. Dariusz Magier – kierownik naukowy