30 stycznia br., w Warszawie, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbędzie się ogólnopolska, konferencja pt. Praktyka wykonywania funkcji Inspektora ochrony danych, której organizatorem jest SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Dnia Inspektora Ochrony Danych (Dnia IOD), o historii którego przeczytać można na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-ABI-IOD.php

W programie tegorocznej Konferencji przewidziano wystąpienia przedstawicieli różnych organizacji, w tym Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którzy omówią aktualne problemy związane z wykonywaniem funkcji IOD oraz realizacją przepisów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami oraz ekspertami SABI, skonsultowania indywidualnych problemów oraz zadania pytań w związku z wykonywaniem poszczególnych zadań IOD.

Szczegółowe informacje na temat agendy, prelegentów oraz sposób rejestracji udziału w konferencji opublikowane są na stronie https://sabi.org.pl/Dzien-IOD-2020/

Obchody Dnia IOD mają charakter otwarty i bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja na konferencję. Warunkiem udziału w konferencji jest otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników.