Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma przyjemność zaprosić studentów, doktorantów oraz młodych doktorów do wzięcia udziału w kolejnej już edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej POMIĘDZY NAUKAMI, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 roku. Jak co roku spotkamy się w chorzowskim Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, jednak po raz pierwszy w swej historii konferencja będzie miała charakter międzynarodowy, dlatego też nie zwlekajcie z poinformowaniem o tym wydarzeniu swoich znajomych, którzy na co dzień działają naukowo poza granicami Polski.