Współczesne finanse publiczne podlegają ciągłym przeobrażeniom. W miarę
zmieniającej się rzeczywistości dostosowują swoje narzędzia do nowych
okoliczności, w tym także w odpowiedzi na globalizację. W warstwie teoretycznej
mamy do czynienia z poszukiwaniem nowych obszarów badawczych, zmienia się
bowiem zakres zaangażowania państwa i udział sektora prywatnego w realizacji
zadań publicznych. W wymiarze empirycznym permanentny stan nierównowagi
sektora finansów publicznych wpływa na perspektywy rozwojowe gospodarek, co
skłania do przedyskutowania dysfunkcji tego systemu oraz wskazania propozycji w
zakresie kierunków zmian przyczyniających się do ich eliminacji.
Celem PFFP jest dyskusja szerokiego grona wybitnych badaczy i specjalistów z
dziedziny finansów publicznych, a także wymiana doświadczeń i zaprezentowanie
najnowszych wyników badań we wszystkich aspektach gospodarki publicznej.
Wydarzenie ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej platformy cyklicznych
spotkań naukowców, nauczycieli akademickich oraz praktyków gospodarczych, w
ramach której będzie możliwe przedyskutowanie bieżących trendów, wyzwań
teoretycznych oraz praktycznych, a także analiza stosowanych rozwiązań w sektorze
finansów publicznych.

O konferencji