Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”, działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uczelniane Koło Naukowe Resocjalizacji “Rasowi Resowi” z Akademii Pedagogiki Specjalnej mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym”. Będzie to wydarzenie o profilu studencko-doktoranckim. Tematem będą zagadnienia z obszaru przemocy w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym. Przede wszystkim z perspektywy prawa karnego i nauk penalnych, lecz również psychologii, pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii i innych.

Ze względu na szeroki obszar różnorodnych tematów związanych z zagadnieniem przemocy w rodzinie, konferencja będzie podzielona na panele tematyczne, tak aby możliwe było spojrzenie zarówno z perspektywy ekspertów jak i studentów i doktorantów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wysłuchania wystąpień. Uczestnictwo bierne jest wolne od opłaty konferencyjnej, a wstęp jest swobodny, nie wymaga zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu do nadsyłania abstraktów (ilość słów: od 150 do 350, nie licząc tytułu) do 11 marca 2020 r. Zgłoszenia należy nadsyłać za pośrednictwem formularza, do którego odnośnik znajduje się poniżej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDxRX5GOAZbtSL_YOQNNvKdavldL4VMPLfjnvFEIrzzQrBcw/viewform

Czas trwania wystąpienia to 15 min.

Opłata konferencyjna za uczestnictwo czynne wynosi 90,00 zł.

UWAGA!
Przed nadesłaniem formularza zgłoszeniowego niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem konferencji, zamieszczonym poniżej. Zawiera on wymogi dotyczące abstraktu, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i inne przydatne informacje.

Bardzo prosimy wszystkich o zapoznanie się z treścią regulaminu konferencji.

Konferencja odbędzie się 26-go oraz 27-go marca 2020 r. w Collegium Iuridicum II (przy ul. Lipowej 4, 00-316 Warszawa) w sali A2. Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie podany do wiadomości później.

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z władzami Koła Naukowego Prawa Karnego “Temida” na adres mailowy: temida.kn@uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/573829876813607/