Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”, która odbędzie się dnia 6 czerwca 2020 r. w Łodzi i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów porządkowych, podczas rejestracji Uczestnik wybiera jeden z paneli, do którego kwalifikuje tematykę swojej pracy:
1) Panel Nauk Przyrodniczych (m.in. nauki biologiczne, leśne, o Ziemi, rolnicze, weterynaryjne, itp.);
2) Panel Nauk Technicznych i Ścisłych (m.in. nauki techniczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, wojskowe, itp.);
3) Panel Nauk Medycznych (m.in. nauki medyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu, o kulturze fizycznej, itp.);
4) Panel Nauk Humanistycznych (m.in. nauki humanistyczne, ekonomiczne, prawne, społeczne, teologiczne, itp.).
Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji?
• stawiamy na interdyscyplinarność, tematyką Konferencji będą zagadnienia przedstawione przez Uczestników;
• wydarzenie naukowe skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych naukowców;
• możliwość zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych;
• dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja posteru;
• obrady prowadzone w języku polskim lub angielskim (wyboru dokonuje Uczestnik);
• abstrakty i artykuły konferencyjne publikowane w języku angielskim;
• publikacja abstraktu w książce „The Book of Abstracts” z nadanym numerem ISBN w wersji elektronicznej na stronie Organizatora w systemie Open Access – dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych;
• publikacja nadesłanych artykułów konferencyjnych w książce „The Book of Articles” z numerem ISBN w wersji elektronicznej na stronie Organizatora w systemie Open Access;
• w programie Konferencji przewidziane jest szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu;
• każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji;
• najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy;
• nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy;
• atrakcyjna wysokość opłaty konferencyjnej.

Zapraszamy do rejestracji!
Kiedy? 6 czerwca 2020 r.
Gdzie? Łódź
Za ile? Od 219 zł

REJESTRACJA DO 17 KWIETNIA 2020 R. Liczba miejsc ograniczona!
Opłata konferencyjna, nadsyłanie abstraktów oraz artykułów konferencyjnych do 8 maja 2020 r.
Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl
Masz pytania? Chętnie odpowiemy: mlodynaukowiec@promovendi.pl lub fundacja@promovendi.pl