Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko nad takimi problemami, jak:
– zjawisko antagonizowania;
– przeciwieństwa i pary;
– przyjaciele i wrogowie – konteksty prywatne, historyczne, kulturowe, społeczne;
– bohaterowie i oprawcy;
– wojna i pokój,
– superbohaterowie i superzłoczyńcy,
– życie i śmierć,
– miłość i nienawiść,
– prawda i fałsz,
– zdrowie i choroby,
– miasto i wieś,
– przeszłość i przyszłość,
– kultura i natura,
– pierwowzór literacki i ekranizacje,
– starość i młodość,
– zbrodnia i praworządność,
– chaos i porządek,
– mistrz i uczeń;
– media i media społecznościowe a problem antagonizmu
Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres antag.konferencja@gmail.com mija 27 lutego 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://antagkonferencja.wordpress.com/
Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta