Tematyka Konferencji dedykowana jest koncepcjom zarządzania w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, w tym również w kontekście działań w ramach Polskiej Platformy Przemysłu Przyszłości.
Głównym zadaniem Konferencji jest podjęcie debaty nad wyzwaniami i tendencjami w obszarze zarządzania w różnych sektorach przemysłowych z wykorzystaniem inteligentnych technologii informatycznych i upowszechnieniem cyfrowych procesów w zarządzaniu, gdyż dematerializacja Internetu, hiperpersonalizacja, świat hybrydowy, wymuszają na menedżerach nabycie nowych kompetencji i wykształcenie nowych form komunikacji w cyfrowym środowisku. Pragniemy podyskutować o nadziejach jakie z tymi technologiami wiążemy, ale także o licznych zagrożeniach, których nie powinniśmy przeoczyć. Jak pokazują różne badania i analizy, w tej chwili – jako ludzkość – nie jesteśmy przygotowani na jej następstwa. Z tego też względu powinniśmy poznawać jej możliwości, zastanawiać się nad implementacją jej rozwiązań, ale także uświadamiać sobie i innym jej negatywne oddziaływanie, zwłaszcza w szeroko rozumianych aspektach społecznych. Bowiem czwarta rewolucja przemysłowa to nie tyle kwestie związane z problemami technologicznymi, ile wyzwania dotyczące różnych wymiarów życia gospodarczego, społecznego i kulturowego. To wyzwania, z którymi muszą zmierzyć się zarówno przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy. To wyzwania adresowane zarówno do państw, jak i każdej jednostki ludzkiej.
Rada Programowa konferencji opracowała program, którego treści, ale i oczekiwane efekty pozwolą na stworzenie wspólnej płaszczyzny dyskusyjnej dla podmiotów sektora przedsiębiorstw oraz nauki, których działania nakierowane są na koncepcję czwartej rewolucji przemysłowej. Dlatego też proponujemy Państwu możliwość dyskusji nad szeroką paletą problemów i serdecznie zapraszamy w dniach 05-06.12. 2019 roku.
Szczegóły na stronie: https://wcy.wat.edu.pl/pl/konferencje/nkimz2019