Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „OPTYMALNY MODEL CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA POLSKI I KOORDYNACJA SŁUŻB” (THE MODEL OF CYBERSECURITY FOR POLAND. THE COORDINATION OF THE SECURITY AGENCIES).
Organizatorami Konferencji są Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa (Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School) i Europejski Instytut Cyber Inteligence. Konferencja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, Warszawa-Wola ul Siedmiogrodzka 3 A ( wjazd od ul. Rogalińskiej, pałacyk).
Na program Konferencji złożą się trzy Panele technologiczne i równoległy Panel naukowy. Konferencja adresowana jest do naukowców, specjalistów, przedstawicieli administracji publicznej oraz wszystkich instytucji i osób zainteresowanych problematyką cyberbezpieczeństwa. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Celem konferencji jest analiza cyberbezpieczeństwa w obszarach zarządzania, nowych technologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa anc. Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy:
-Społeczny, technologiczny i ekonomiczny wymiar cyberprzestrzeni;
– Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie przedsiębiorstwa i administracji publicznej;
– Kwestie prawne (krajowe i międzynarodowe);
– Kwestie bezpieczeństwa cybernetycznego w finansach międzynarodowych;
– Istoty ludzkie w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo humanitarne
– Zagrożenia dla państwa w cyberprzestrzeni: identyfikacja źródeł i zagrożeń (działania podmiotów prywatnych i publicznych);
– Analiza porównawcza wybranych krajowych strategii bezpieczeństwa cybernetycznego (np. Izrael, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Wielka Brytania);
– Cyberprzestrzeń w polityce zagranicznej;
– Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w tym dwustronne i wielostronne umowy (np. NATO – Unia Europejska) oraz Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny;
– Analiza zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego w cyberprzestrzeni w wybranych sektorach gospodarki narodowej (energetyka, bankowość i finanse, administracja publiczna, dyplomacja, obrona, zdrowie publiczne);
– Militaryzacja cyberprzestrzeni.

Osoby pragnące wystąpić w Panelu Naukowym proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tytułu wystąpienia, które nie powinno przekroczyć 15 minut. Po konferencji wystąpienie powinno zostać opracowane w formie artykułu, który ukaże się w zbiorowej recenzowanej monografii naukowej. Opłata za wystąpienie w Panelu Naukowym wynosi 200 zł. Kontakt z Uczelnią: tel. 22 862-32-24, e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI
10:00-10:30 Rejestracja Uczestników
10.30 Otwarcie Konferencji: dr inż. Waldemar Gajda – Prezydent WSZ-SW
11:00-12:00 I Panel – CZY POLSKA WYBRAŁA WŁAŚCIWY MODEL CYBERBEZPIECZEŃSTWA?
Moderator: dr Krzysztof Gawkowski, Dyrektor Polskiego Instytutu Cyberbezpieczeństwa, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast.
– Model cyberbezpieczeństwa w Polsce – gen. ret. Włodzimierz Nowak, VP TMobile
(15 min)
– Ochrona danych w cyberprzestrzeni – dr Jowita Sobczak, EkspertODO, Ekspert KIG (15 min)
– RODO – czy wyzwanie dla firm? – dr Arwid Mednis, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (15 min)
12.00 początek Panelu Naukowego w osobnej sali – referaty o tematyce modelu Cyberbezpieczeństwa, do publikacji pokonferencyjnej. Wystąpią w nim autorzy wcześniej zgłoszonych referatów i komunikatów
Moderator: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka-Dziekan WSZ-SW
12:00-12:45 II PANEL – KOORDYNACJA SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWA
Moderator: Ge.n Paweł Pruszyński, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.
– Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary – David Abadi, Polsko Izraelskie Konsorcjum na rzecz Cyberbezpieczeństwa Polski, Europejski Instytut Cyber Intelligence, biuro KE-LA GROUP w Warszawie (15 min)
Maciej Jędrzejewski ekspert cyberbezpieczeństwa, KSOiN.
12:45-13:00 Przerwa: kawa dla uczestników
13:00-14:00 III PANEL – CYBERBEZPIECZNY OBRÓT CELNY PO BREXIT
Moderator: dr Agnieszka Milczarczyk, Agencja Rusak, Straż Graniczna
– Cyfryzacja biznesu i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstw- Anna Katarzyna Nietyksza, Prezes Zarządu Cloud Community Europe Polska (15 min)
– Transport, Spedycja i logistyka (TSL) a cyberbezpieczeństwo – prof. SAN Jerzy Telak (15 min).
Wystąpią w nim autorzy wcześniej zgłoszonych referatów.
14.00 Podsumowanie Konferencji.