Tegoroczna edycja ma podtytuł “Gry i granie jako rozrywka, nauka i sztuka”: W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:

– aspekty prawne związane z grami;

– siatka pojęciowa dotycząca gier/grania i badania gier;

– e-sport i e-sportowcy;

– teoria gier implementowana w grach;

– gry poważne, edukacyjne, symulacyjne;

– gry w perspektywie socjologicznej, psychologicznej, inżynierskiej, językowej;

– ekonomiczne aspekty gier;

– gry w zastosowaniach medycznych;

– gamifikacja jednostek lekcyjnych;

– gry – instytucjonalizacja;

– gra jako nośnik, akcelerator, medium kultury współczesnej;

– przemysł „growy” i gamedev;

– literatura i periodyki dotyczące gier;

– kultura wysoka i popularna wobec gier.

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!