Jedzenie jest potrzebą, przyjemnością, fizjologicznym imperatywem, może też, jak pisze Adriana Celińska, być „czymś więcej niż prosta »odżywka«, bo jego wytwarzanie, przygotowywanie i konsumowanie stwarzają rytuały i zachowania magiczne”. Kulinaria ponadto ustanawiają codzienność, budują relacje z innymi, są częścią świata kultury, a nawet rozrywki, zaś mówienie o jedzeniu to nie tylko mówienie o smakach, walorach zdrowotnych, kaloriach, dietach czy procesach produkcyjnych, lecz niekiedy i forma sztuki. Wielowymiarowość tych kwestii zasługuje z pewnością na naukowy namysł, dlatego organizatorzy konferencji proponują refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:
• książki kucharskie dawniej i współcześnie;
• jedzenie i spożywanie w kulturze – literatura, film, serial, etc.;
• kuchnia i gotowanie jako sztuka;
• kultura jedzenia dawniej i dziś; słynne uczty;
• zwyczaje gastronomiczne dawnych kultur i cywilizacji;
• kuchnie świata i turystyka gastronomiczna;
• żywność genetycznie modyfikowana w aspekcie etycznym i kulturowym;
• etyczne, kulturowe i społeczne aspekty produkcji żywności (w tym mięso, nabiał, etc.);
• programy kulinarne; kulinarni celebryci;
• kulinaria w mediach i mediach społecznościowych (blogi, vlogi, fanpejdże etc.);
• gadżety kuchenne i gastronomiczne must have;
• jedzenie jako rytuał i celebra; rytuał a spożywanie; spożywanie a tabu;
• zaburzenia odżywiana jako aspekty kulturowe i cywilizacyjne; wpływ mass mediów na postrzeganie ciała – bulimia, ortoreksja, anoreksja;
• zdrowa żywność, żywność ekologiczna etc.;
• mody żywieniowe; popularne diety, dietetycy etc.;
• nowe trendy społeczne w żywieniu – freganizm, weganizm, wegetarianizm, witarianizm, etc.;
• przemysł spożywczy – oszustwa i matactwa.
Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kik.konferencja@gmail.com mija 15 marca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną, zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych (m.in. punktowanych), które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym.
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://kikkonferencja.wordpress.com

Organizatorzy:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich Stowarzyszenie im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach
Patronat honorowy: Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia