Fundacja Redemptoris Missio po raz trzeci organizuje konferencję naukowo-szkoleniową Oswoić Tropik. Konferencja będzie tradycyjnie poświęcona problematyce chorób tropikalnych, tematyce międzynarodowego zdrowia publicznego oraz kwestiom kulturowym i społecznym w obszarze globalnego Południa.

Podróże do tropiku wiążą się z licznymi wyzwaniami, niezależnie od tego czy mają charakter turystyczny, zawodowy, czy też są wynikiem zaangażowania w wolontariat. Ryzyko dotyczy jednak nie tylko zdrowia i bezpieczeństwa wyjeżdżających, ale także tego czy będą oni potrafili odpowiedzialnie i świadomie zachować się na styku kultur. Jednym z celów konferencji jest pomoc w przygotowaniu do wyjazdów w rejon globalnego Południa – w szczególności tych, których celem jest pomoc medyczna chorym z najuboższych rejonów Afryki i Ameryki Południowej.
Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/618261512050514/?active_tab=discussion

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA!
Chęć udziału należy zgłaszać mailowo pod adres:
oswoictropik@ump.edu.pl