Studencka Konferencja Naukowo-Praktyczna “Eksploruj. Praktykuj. Festiwaluj” to wydarzenie, które ma łączyć naukową refleksję nad festiwalami ze spojrzeniem innych niż badacze grup związanych z ich organizacją i przebiegiem, np. organizatorów, wolontariuszy, gości, partnerów czy uczestników. W tym roku odbędzie się jej pierwsza edycja.

Chcemy, by ta konferencja była miejscem zetknięcia się różnych punktów widzenia i dyskusji między uczestnikami grup zaangażowanych w festiwale. Celowo nazywamy ją więc “naukowo-praktyczną” zamiast “naukową”. Nazywamy ją również „studencką”, ponieważ jej organizatorem są studenci zrzeszeni w Kole Naukowym Konfraternia Eksploratorów Kultury działającym przy Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2019r. na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4.

CALL FOR PAPERS: zachęcamy wszystkich zainteresowanych wystąpieniem, niezależnie od stopnia naukowego bądź dyscypliny naukowej, do nadsyłania abstraktów (do 1800 znaków ze spacjami) do 24.11.2019r. na adres: eksploratorzy.kultury.uj@gmail.com.
Nie obowiązują opłaty konferencyjne.

Wstęp wolny.