Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu Konferencji Inauguracyjnej Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego, która odbędzie się w dniach 10.−11.09.2019 r. w Ołomuńcu.
Konferencja ta jest zarówno uroczystym otwarciem całego Kongresu, jak również spotkaniem szerokiego grona specjalistów, naukowców, przedstawicieli instytucji oraz organizacji związanych z polsko-czeską problematyką.
W pierwszym dniu konferencji (10.09.2019 r.) odbędzie się uroczyste otwarcie Kongresu oraz wystąpienia gości honorowych. Program ramowy Konferencji Inauguracyjnej w Ołomuńcu dostępny jest na stronie: http://kcps.upol.cz w zakładce „Program”, „Inaugurační konference”.
W drugim dniu (11.09.2019 r.) będą przebiegać obrady naukowców i specjalistów zajmujących się polską oraz czesko-polską tematyką w ramach trzech sekcji tematycznych:
•filologiczno−kulturoznawcza
•etnologiczna
•przyrodniczo−geograficzna.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich referatów.

Dla uczestników konferencji zaplanowany jest także bogaty program kulturalny.

Wybrane referaty prezentowane podczas konferencji, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii, której wydanie planowane jest po zakończeniu Kongresu w 2020 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 40 euro.

Zachęcamy do rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie:
https://servisff.upol.cz/kongres-registrace/