Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Firmy rodzinne – doświadczenia i perspektywy rozwoju, która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019r.
W tym roku uwaga zostanie skupiona na firmach rodzinnych. Zmieniona zostanie również konwencja konferencji. Sesje naukowe zostaną uzupełnione o wystąpienia przedstawicieli świata biznesu, samorządu i instytucji otoczenia biznesu. Do udziału w konferencji zostanie zaproszona młodzież, pragniemy promować przedsiębiorczość u najmłodszych uczestników rynku, traktując ich jako przyszłych sukcesorów firm rodzinnych.
Pierwszy dzień konferencji adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności środowiska akademickiego oraz świata biznesu. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do otwartego dialogu oraz wymiany opinii i doświadczeń.
Drugi dzień będzie miał charakter warsztatowy. Podczas warsztatów, na które zapraszamy właścicieli firm rodzinnych, przekazana zostanie praktyczna wiedza na temat wybranych narzędzi analizy strategicznej, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać w swojej codziennej prac.
Jednym z ważniejszych punktów konferencji będzie panel dyskusyjny, który poprowadzi Kanclerz Częstochowskiej Loży BCC Pani Katarzyna Woszczyna.

WAŻNE DATY:
/ 21-22 listopada 2019 /IX Konferencja Naukowa
/ 31 października 2019 /Termin wniesienia opłaty
/ 06 października 2019 /Termin przesyłania gotowych tekstów artykułów
/ 15 września 2019 /Termin rejestracji i wysyłanie zgłoszenia udziału www.konferencjawyzwania.pl

___________________________________________________________________________________________________________________

KOSZTY:
/ 749 złotych* /rozdział w monografii i uczestnictwo 21.11.19
/ 400 złotych /rozdział w monografii bez uczestnictwa
/ 300 złotych* /rozdział w Zeszytach Naukowych i uczestnictwo 21.11.19
/ 150 złotych /rozdział w Zeszytach Naukowych bez uczestnictwa
/ 250 złotych* /udział w konferencji bez publikacji

/ 450 złotych /PAKIET BIZNES: obrady 21.11.19, bankiet, dzień warsztatowy 22.11.19

*Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w bankiecie. Nie obejmuje kosztów noclegu.

W ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość publikacji w:
 Monografii wydanej przez Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, które znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opracowanej dn. 18.01.2019 przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego (20 pkt. za rozdział w monografii).
 Zeszytach Naukowych Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, które zostały pozytywnie zweryfikowane w procesie oceny ICI Journals Master List 2017 – Index Copernicus Value (ICV) (5 pkt).
Prosimy o przesyłanie pełnych tekstów publikacji zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie http://wz.pcz.pl/wydawnictwo-wz
Opublikowane zostaną tylko artykuły, które otrzymają pozytywną recenzje.
Język publikacji: polski i angielski.

______________________________________________________________________________________________________________________
Honorowy Patronat
Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka
oraz
Jego Magnificencji Rektora Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola

Honorowy Członek Rady Programowej
Prof. PCz. dr hab. Dorota Jelonek
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Rada Programowa Konferencji
Prof. PCz. dr hab. Helena Kościelniak – Przewodnicząca Rady Programowej
Prof. PCz. dr hab. Beata Skowron-Grabowska – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
Prof. PCz. dr hab. inż. Paweł Nowodziński – Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
Prof. OU. dr hab. Antonina Kalinichenko – Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
Prof. Olena Kostenko – Poltava State Agrarian Academy, Ukraina
dr hab inż. Grzegorz Szymański – Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Łódzka
Prof. Ludmila Lipkova, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
Prof. dr Vojko Potočan, Uniwersytet w Mariborze, Słowenia
Prof. Drahomira Pavelkowa, Uniwersytet Tomas Bata University w Żylinie, Słowacja
dr Andrzej Marjański – Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
dr inż. Ewa Więcek-Janka – Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
dr hab. Maja Sajdak – Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr inż. Agnieszka Puto – Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska
Doc. dr. Zlatko Nedelko, Uniwersytet w Mariborze, Słowenia
dr. Maria Orban, Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Węgry
dr. Bendek Lang, Uniwersytet Technologiczno-Ekonomiczny w Budapeszcie, Węgry
dr inż. Martin Gress, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Słowacja
dr inż. Premysl Palka, Uniwersytet Tomas Bata University w Żylinie, Słowacja

_____________________________________________________________________________________________________________________

OBSZARY TEMATYCZNE:
1/Konkurencyjność w firmach rodzinnych
2/Innowacje i zarządzanie zmianą w biznesie rodzinnym
3/Możliwości finansowania rozwoju firm rodzinnych
4/Instytucje wspierające rozwój firm rodzinnych
5/Problem sukcesji rodzinnej
6/Uwarunkowania rozwoju biznesu rodzinnego
7/Przedsiębiorczość rodzinna a przedsiębiorczość społeczna
8/Marketing w firmach rodzinnych
9/Kluczowe kompetencje przyszłości dla firm rodzinnych
10/Rola kobiet w firmach rodzinnych
11/Różnice i podobieństwa w zarządzaniu firmą rodzinną i nierodzinną

zapraszamy !!!