Rodzaj konferencji: Naukowa
Dziedzina: Sztuki plastyczne; Konferencje interdyscyplinarne
Nazwa organizatora: MUZEUM HISTORII KIELC, Studenckie Koło Naukowe Instytutu
Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach “210 STUDIO”
Termin zgłoszeń: 2020-04-26
Termin konferencji: 14-16.05.2020
Miejsce: Muzeum Historii Kielc oraz Instytut Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach
Sekretarz konferencji:
Dorota Dąbrowska
Opłata konferencyjna: udział bezpłatny, koszty delegacji (przejazd i pobyt) uczestnicy
pokrywają we własnym zakresie
Dane kontaktowe: skn210studio@ujk.edu.pl
Informacje ogólne:
Mamy zaszczyt zaprosić na III Edycję Ogólnopolskiej Konferencji “Naukowej, Świętokrzyska
ciemna izba.” Od camera obscura do telefonu. Współorganizowana jest przez Studenckie
Koło naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach “210 STUDIO”, oraz Muzeum
Historii Kielc.
„Ciemna izba” (po łacinie camera obscura), prosty przyrząd optyczny pozwalający uzyskać
rzeczywisty obraz. Człowiek od wieków marzył o wiernym obrazowaniu natury i z tej
nieodpartej chęci powstała technika która od początku wzbudziła nadzieje na nowe
możliwości dla nauki, sztuki i zastosowań codziennych. Fotografia była podziwiana
i zarazem zajadle krytykowana przez zwolenników tradycyjnego pojmowania
sztuki. Od samego początku była istotnym i szeroko dyskutowanym elementem ludzkiej
kultury, zmieniła ludzkie postrzeganie świata i siebie samego.
Wielu artystów używało camera obscura, aby wierniej oddać kształty i perspektywę. Włoski
malarz Canaletto (1697-1768) jest szczególnie znany jako twórca dokładnych i pełnych
wyrazu widoków perspektywicznych namalowanych tą techniką.

Celem spotkania jest dyskurs o współczesnym obrazie fotograficznym z okręgu
świętokrzyskiego i nie tylko, jego wpływu na kulturę i sztukę polską oraz szczególną rolę
jaką pełni w poznawaniu historii. Światłoczułe ślady minionych lat, historyczne i prozaiczne
obrazy życia codziennego (np.: wydarzenia kulturalne i religijne).
Fotografia krajobrazowa, portretowa, rodzajowa, wykonywana przez amatorów, artystów,
reporterów oraz zakłady fotograficzne. Liczymy na to, że zagadnienia planowanej przez nas
konferencji będą się skupiać na analizie fotografii, która opowiada historię współczesną oraz
minionych lat. Zapraszamy do dyskusji na temat fotografii jako nośnika pamięci.
Wystąpieniom naukowym towarzyszyć będą wykłady artystów Kieleckiej Szkoły Krajobrazu
wystawa fotografii członków koła 210 STUDIO oraz warsztaty fotografii.

Plan konferencji
Dzień I (14.05.2020) Konferencja

Tematem przewodnim konferencji:
“Świętokrzyska ciemna izba”. Od camera obscura do telefonu.
Przewidziany czas prezentacji ok. 15-20 minut
Dzień II (15.05.2020) Wernisaż wystawy
Temat wystawy: “Świętokrzyska ciemna izba.”
Dzień III (16.05.2020) Warsztaty fotograficzne
Technika: Fotografia kreacyjna współczesnymi mediami, technika mieszana.
Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie pod okiem prowadzącego zrealizować
indywidualny obraz fotograficzny. Na zakończenie odbędzie się ekspozycja wykonanych
fotografii oraz dyskusja na ich temat. Powstałe prace będą eksponowane przez jeden dzień na rynku w Kielcach.