II Ogólnopolska Konferencja NEUROSKOP 2019 – organizator Biomed Neurotechnologie
Odbędzie się 25 października 2019 roku w Warszawie.

Temat przewodni Konferencji NEUROSKOP 2019 to „Nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP”.

Zapisz się już dzisiaj: https://neuroskop.pl/.

JAKIE TEMATY BĘDĄ PORUSZANE:
1. QEEG w diagnostyce klinicznej: ADHD, depresja, zaburzenia lękowe schizofrenia
2. ilościowa elektroencefalografia QEEG w planowaniu neurofeedbacku
3. neuromarkery w psychiatrii
4. spektroskopia bliskiej podczerwieni w diagnostyce
5. wielokanałowa diagnostyka z wykorzystaniem HD-EEG i jej możliwości diagnozowania zlokalizowanych zaburzeń aktywności
kory mózgowej
6. monitorowanie efektów stymulacji, łączenie EEG z tDCS, TMS, fMRI

Dodatkowo zapraszamy wykładowców, naukowców i praktyków do zgłaszania abstraktów wystąpień
– czekamy na zgłoszenia do 15 września b.r. https://neuroskop.pl/abstrakt/

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
Idąc za cytatem Johann Wolfgang Goethe „Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować.”