Inspiracją do organizacji Kongresu Naukowego jest zdrowie psychiczne w obliczu nowych zagrożeń jakim jest terroryzm. Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego, a także podniesienie poziomu ochrony osób, mienia, bezpieczeństwa sieci komputerowych i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności w życiu społecznym. Na obrady zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, oraz zdrowia psychicznego. Zakres tematyczny Kongresu obejmuje 4 główne obszary:
1. Przemysł 4.0 a Ludzka Organizacja Pracy w sferze psychologicznej
2. Aspekty bezpieczeństwa w kontekście psychologicznym
3. Zagadnienia związane z życiem psychicznym
​4. Człowiek – technika – kultura