Szanowni Państwo!
Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Studenckie Koło Filozofii mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w “I Bydgoskich Spotkaniach Filozoficznych”, które odbędą się w dniach 17-18 kwietnia 2020 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja ma charakter przeglądowy. Planowane są trzy bloki tematyczne:
– Metafizyki i ontologii
– Epistemologii, filozofii języka i umysłu
– Etyki i filozofii praktycznej
Czas każdego z wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut. Organizator przewidział także 10 minut na dyskusję po każdym wystąpieniu.
Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie studentów i doktorantów oraz młodych naukowców. Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (który nie powinien przekraczać 1800 znaków) przyjmujemy na adres poczty elektronicznej: bydgoskiespotkaniafilozoficzne@gmail.com do 1 marca 2020 roku. Opłata konferencyjna w kwocie 100zł służy pokryciu kosztów zestawu konferencyjnego, przerw kawowych oraz cateringu. Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta bankowego oraz terminu wpłaty będziemy przekazywać po zaakceptowaniu abstraktu.
Po konferencji planujemy publikację wybranych artykułów pokonferencyjnych (po przejściu standardowej procedury recenzyjnej) w specjalnym wydaniu czasopisma “Piąte piętro”.

Komitet organizacyjny:
– dr hab. Maciej Chlewicki prof. UKW
– mgr Jacek Pękacz
– lic. Adam Skowron
– lic. Antoni Torzewski

Rada naukowa:
– prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
– dr hab. Wojciech Torzewski prof. UKW
– dr hab. Jarosław Jakubowski