„Gdzie ci mężczyźni”. Kultura – cywilizacja – obyczaj
Kraków, 15-16 lutego 2020

Tytuł konferencji stanowi jednoznaczne (choć w zamiarze organizatorów) w żaden sposób prowokacyjne pytanie o mężczyzn i męskość. Współczesna kultura wielokrotnie przedefiniowywała obraz czy ideał męskości, a zmieniające się szybko mody pokazują nam rozmaite odcienie męskości. Jednocześnie warto zastanowić się nad dyskursami męskości, niejednokrotnie postrzeganej jako opresyjna. Inna kwestią są ideały męskiego piękna, męski ogląd świata, perspektywa rodzicielstwa itd. Dlatego organizatorzy konferencji proponują namysł nad przykładowymi problemami, jak:
• męskość w kulturze (literatura, film, serial itd.);
• definicje męskości;
• męskość dawniej i współcześnie;
• tradycyjne role męskie;
• znani mężczyźni: władcy; artyści; odkrywcy itd.;
• męskość a kobiecość;
• mężczyzna a środowisko rodzinne, ojcostwo;
• mężczyźni w środowisku pracy;
• mężczyźni a emocje;
• męskie pisanie, tworzenie, działalność naukowa;
• mężczyźni a religie i religijność;
• patriarchat;
• mężczyźni w przekazach mitologicznych i legendach;
• męskie zdrowie;
• seksualność;
• męskość i mężczyźni w języku;
• historia (z perspektywy) mężczyzn;
• kultura falliczna;
• ideały męskiej urody;
• moda męska;
Nie są to jednak kategorie obligatoryjnie – z ogromnym zainteresowaniem czekać będziemy także na propozycje nieujęte w niniejszym wyliczeniu. Chętnie przyjrzymy się też np. studiom szczegółowym (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres gcm.konferencja@gmail.com mija 1 lutego 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt;
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://gcmkonferencja.wordpress.com

Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta