I Forum o Wychowaniu

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Słowa te nie straciły na aktualności, bo przyszłość naszej Ojczyzny jest w rękach młodego pokolenia Polaków. Dobrze, by byli to ludzie pielęgnujący tradycyjne wartości, kreatywni, otwarci na wyzwania współczesnego świata.
Im więcej wysiłku włożymy w ich wychowanie, tym silniejsza będzie Polska.

Chcemy rozpocząć debatę o wychowaniu dzieci i młodzieży, by stworzyć płaszczyznę do publicznej dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy

W tym celu organizacje harcerskie i skautowe zapraszają na pierwsze ogólnopolskie „Forum o wychowaniu”, które odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Pałacu Lubomirskich przy Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Naszym celem jest stworzenie wspólnej płaszczyzny do publicznej dyskusji o wychowaniu dzieci i młodzieży, w której udział wezmą przedstawiciele świata nauki, praktycy wychowania, rodzice, nauczyciele, instruktorki i instruktorzy harcerscy, otwarcie debaty społecznej na temat kierunków wychowania młodzieży w trzeciej dekadzie XXI wieku oraz pokazanie harcerstwa i skautingu jako wszechstronnej, skutecznej i sprawdzonej koncepcji wychowawczej.

W czasie forum będzie można uczestniczyć w wybranych panelach dyskusyjnych, które – mamy nadzieję – otworzą możliwość zmiany podejścia zarówno do wychowania, jak i do współpracy między poszczególnymi środowiskami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona.

Zapraszamy do rejestrowania się na stronie: http://calymzyciem.pl/forum/