Główną misją konferencji jest przedstawienie dorobku naukowego oraz doświadczeń praktycznych związanych z  nową koncepcją i rozwiązaniami zarówno w zakresie rachunkowości jak i finansów. Zmiany w aktualnej  gospodarce dostarczają nowe wyzwania w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej, prezentacji informacji oraz ich weryfikacji , dzięki czemu istnieje możliwość rozwinięcia szerokiej dyskusji zarówno dla praktyków jak i teoretyków.
Program konferencji obejmuje  specjalne panele dla chcących zaprezentować swoje badania jak również panele na praktyków pragnących podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.
Patronem konferencji będzie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Katowicach.
KWALIFIKACJA TEMATYCZNA KONFERENCJI – Rachunkowość
Nowe regulacje w zakresie prawa bilansowego
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej
Raportowanie danych sprawozdawczych i ich analiza
Metody ilościowe w badaniu sprawozdań finansowych
Pomiar dokonań przedsiębiorstw i instytucji
KWALIFIKACJA TEMATYCZNA KONFERENCJI – Finanse
Innowacje w finansach
Rola rynków kapitałowych w pozyskiwaniu kapitału
Zarządzanie ryzykiem
Problemy inwestowania na rynku kapitałowym
Relacje inwestorskie i ich znaczenie w gospodarcze rynkowej
PUBLIKACJE
Zgłoszone referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną wydane w monografii naukowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach.
Najlepsze referaty w ocenie Rady Naukowej zostaną skierowane do recenzji zewnętrznej w Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości.
Termin:2016-12-12
Miejscowość:Katowice