Przemiany w obrębie kultury, społeczeństwa, obyczajowości i kształtowanie się coraz to nowych trendów skłaniają do refleksji nad ponowoczesnością, jej cechami charakterystycznymi, obecnymi w niej dążeniami etc. Cywilizacja nieustępliwie pcha ku rozwojowi i zmianom, a te wikłają ludzkie działania w coraz to nowe techniczne rozwiązania, rozrywki, kolejne przedmioty, bez których nie sposób już istnieć, skazując na zapomnienie niektóre wynalazki, zawody, modę czy potrzeby. Dlatego organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. – choć nie tylko – nad taki problemami, jak:
– zjawiska literackie;
– gadżetomania;
– fetyszyzowane przedmioty;
– konsumpcjonizm XX i XXI wieku;
– modernizmu a postmodernizm w sztuce i nauce;
– nowe technologie (np. w życiu codziennym, medycynie, rozrywce itd.);
– transformacje społeczeństw;
– ekologia, zmiany klimatyczne;
– przemiany w sztuce, kulturze, gospodarce;
– architektura;
– życie w dobie ponowoczesności;
– celebrytyzm;
– media społecznościowe, zjawiska trollingu, hejtu etc.;
– choroby cywilizacyjne;
– seksualność ponowoczesna;
– pornografia;
– memy i twórczość internetowa (blogi, vlogi, kanały YouTube, instagram);
– literatura i sztuka a ponowoczesność;
– film, serial, programy telewizji tradycyjne: reality show itd.;
– platformy streamingowe;
– moda i image; kanony urody męskiej i damskiej;
– feminatywy.
Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fp.konferencja@gmail.com mija 31 marca 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://fpkonferencja.wordpress.com/