Termin konferencji: 20-21 września 2019 r.
Konferencja skierowana jest do lekarzy pediatrów i innych specjalizacji mających kontakt z ciężko chorymi dziećmi, do lekarzy rezydentów, pielęgniarek, personelu socjalnego i innych osób związanych z opieką paliatywną.

Tematyka:

1. Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
2. Burze w neurologii – o lekooporności i nowych terapiach
3. Niewydolność oddechowa u dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi
4. Poprawa jakości życia dzieci leczonych paliatywnie wyzwaniem współczesnej nefrologii
5. Zobacz, co mi dolega! – jak w dwa kwadranse nauczyć się USG
6. Perinatalna opieka paliatywna w praktyce
7. Hospicjum perinatalne – co dalej? Pacjenci kierowani do hospicjów dla dzieci w pierwszych miesiącach życia
8. Stomatologia – ważny element pediatrycznej opieki paliatywnej
9. Dziecko beneficjentem hospicjum dla dorosłych – wsparcie psychoonkologiczne najmłodszych
10. Niedługie życie – decyzje o rezygnacji z uporczywej terapii u dzieci

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Zdrowia, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Konsultanta Krajowego w dziedzinie opieki paliatywnej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, Prezesa ORL w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

Konferencja jest elementem obchodów jubileuszu 10-lecia utworzenia Białostockiego Hospicjum dla Dzieci przez Fundację „Pomóż Im”. Hospicjum działa w formie domowej, zapewnia dzieciom i ich rodzinom opiekę lekarską, pielęgniarską rehabilitację, wsparcie psychologiczne i duchowe.

Program konferencji i zgłoszenia: www.pomozim.org.pl/konferencja2019

Zapraszamy.