Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi borykającymi się z probleme uzależnienia od seksu.

📌Niniejsze szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, personelu medycznego, pedagogów, opiekunów socjalnych ,osób pracujących z osobami z problemem uzależnienia od seksu i kompulswną masturbacją, studentów ostatnich lat psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.