11Lip/19

II Ogólnopolska Konferencja NEUROSKOP 2019

II Ogólnopolska Konferencja NEUROSKOP 2019 – organizator Biomed Neurotechnologie Odbędzie się 25 października 2019 roku w Warszawie. Temat przewodni Konferencji NEUROSKOP 2019 to „Nowe perspektywy neuroobrazowania w praktyce klinicznej z wykorzystaniem EEG/QEEG/ERP”.Read More…

03Lip/19

I Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej, Globalne problemy sfery psychicznej człowieka.

Inspiracją do organizacji Kongresu Naukowego jest zdrowie psychiczne w obliczu nowych zagrożeń jakim jest terroryzm. Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego, aRead More…

13Cze/19

Konferencja naukowo – praktyczna: Ozon i inne gazy medyczne w biologii i terapii

Konferencja naukowa, połączona z warsztatami na temat rozwoju terapii gazami medycznymi: mieszaniną tlenowo-ozonową, wodorem, ksenonem, dwutlenkiem węgla, tlenkiem azotu oraz ich praktyczne zastosowania. Inicjatorem i organizatorem konferencji jest Azjatycko-Europejski Związek Ozonoterapeutów iRead More…

23Maj/19

Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym

Termin konferencji: 20-21 września 2019 r. Konferencja skierowana jest do lekarzy pediatrów i innych specjalizacji mających kontakt z ciężko chorymi dziećmi, do lekarzy rezydentów, pielęgniarek, personelu socjalnego i innych osób związanych zRead More…

22Maj/19

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Promocja zdrowia psychicznego – od teorii do praktyki”

Pracownicy Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszają na cykl konferencji poświęconych różnym aspektom pomocy psychologicznej. Promocja zdrowia psychicznego jest jedną z form pomocy psychologicznejRead More…

21Maj/19

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Umysł w stanie rozproszenia

W ramach dwudniowego spotkania zaplanowaliśmy wystąpienia badaczy oraz teoretyków reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe. Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych zajmujących się badaniem umysłu, promowanie współpracy i rozwoju, wymiana doświadczeń pomiędzy reprezentantami różnychRead More…

17Maj/19

Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną.

Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną. Zastosowanie Kwestionariusza CDI 2. 📌 Termin szkolenia: 24.05.2019r. 📌 Cena szkolenia: 399 zł 🔴Ogólne informacje: 📌Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową:Read More…

12Maj/19

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”

Szanowni Państwo, W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”, która odbędzie się w dniach 24-25Read More…