Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – przeszłość i współczesność? Aspekty kulturowe, historyczne, społeczne
Kraków, 28-29 lutego 2020

Teksty kultury często opiewają wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcają swoje szczęście, zdrowie lub nawet życie, by pomóc innym. Obfitują one w opisy heroicznych dokonań, bitew zmieniających losy świata czy jednostek przedkładających dobro ogółu nad własnym losem. Bohaterstwo jednak rozumieć należy na wiele sposób, a walkę – o rozmaite wartości; także współcześnie na wielu polach pojawia się mnóstwo osób, które walczą o prawa jednostek lub zbiorowości. Trudno zaprzeczyć, że także czasy, w których żyjemy, pełne są przykładów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości.
Z tego względu organizatorzy konferencji „Bohaterstwo, poświęcenie, altruizm – przeszłość czy aktualność? Aspekty kulturowe, historyczne i społeczne” zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:
• bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);
• aktywizm społeczny i polityczny;
• aktywizm – ekologia, prawa zwierząt etc.
• walka o prawa człowieka;
• przeciw wojnie;
• dyskursy wyzwoleńcze;
• dyskursy emancypacyjne na przestrzeni wieków i współcześnie;
• poświęcenie w mediach współczesnych i dawnych;
• bohaterowie mediów społecznościowych;
• poświęcenie i bohaterstwo w cywilizacji i filozofii Zachodu;
• mitologie i legendy;
• religijne wymiary poświęcenia i bohaterstwa;
• mechanizmy zniewolenia, dyskryminacji i wykluczenia;
• kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;
• bohaterowie dnia codziennego – strażacy, policjanci, lekarze etc.
poświęcenie a obyczajowość i codzienność;
• narracje bohaterów;
• kategorie „wygranych” i „przegranych”;
Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.
Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres npo.konferencja@gmail.com mija 5 lutego 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.
Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 360 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych (m.in. punktowanych), które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).
Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://npokonferencja.wordpress.com
Organizatorzy: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Komitet organizacyjny: prof. dr hab. Wiesław Olkusz, dr Renata Iwicka, dr Barbara Szymczak-Maciejczyk