VIII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY – ŚRODOWISKO – ZARZĄDZANIE
– zadanie finansowane w ramach umowy 580/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Tematyka Konferencji:

I. Zagrożenia człowieka w środowisku pracy.

czynniki szkodliwe (fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne).
choroby zawodowe i zagrożenia XXI wieku.
oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko.
zapobieganie zagrożeniom:

programy prewencyjne (szkolenia, redukcja ryzyka, systemy zarządzania bhp, badania lekarskie, profilaktyczne programy zdrowotne).
środki ochrony indywidualnej.

II. Metody pomiarowe czynników szkodliwych w środowisku pracy i środowisku
naturalnym.
III. Specyfika doskonalenia bezpieczeństwa pracy w różnych gałęziach
gospodarki, w tym o zwiększonym ryzyku zawodowym.
IV. Metody kreowania i zarządzania kulturą bezpieczeństwa w organizacji.

Data Konferencji: 08 – 09 października 2019 r.
Miejsce Konferencji: CKiR Orle Gniazdo Szczyrk
ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk (http://www.orle-gniazdo.pl)

Konferencja rozpoczyna się 08.10.2019 r. o godz. 10:00, a kończy się w 09.10.2019 r. po obiedzie.
Parking monitorowany, bezpłatny dla uczestników konferencji.