Choć w swej klasycznej postaci Alchemia nie istnieje od ponad 300 lat nie przestaje fascynować i inspirować kolejnych pokoleń. Nie tylko farmaceuci czy historycy nauki sięgają po dzieła dawnych mistrzów, lecz również współczesna kultura popularna eksploatuje alchemiczne wątki.

Proponowana tematyka:
a) Alchemia w ujęciu historycznym. Alchemia jako nauka, protonauka prekursorka współczesnej chemii i farmacji
b) Metamorfoza alchemii w kolejnych stuleciach, jej refleksy w
psychologii, filozofii i innych dziedzinach wiedzy
c) Alchemia jako źródło inspiracji do poszukiwań nowych leków
d) Etnobotanika, etnofarmacja, etnofarmakologia
e) Geber, Paraselsus, Alkindus, Agrippa ich życie i dzieła
f) Michał Sędziwój jego działalność naukowa i pozanaukowa
g) Inspiracja alchemią w literaturze, sztuce i szeroko pojętej
kulturze masowej i popularnej.

Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do tych tematów i oczekujemy również na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany zakres.

Konferencja odbędzie się dnia 6 XII 2019 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Podsumowaniem naszych dyskusji będzie wydanie recenzowanej wieloautorskiej monografii naukowej z serii “Acta Uroboroi” (5 pkt. MNiSW)

Przewodniczący komitetu naukowego: dr Mateusz Dąsal
Sekretarz konferencji: Aleksander K. Smakosz

Formularz rejestracyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrL5YJ1QG9FCXcUONu-3djXSvk8ZkEUWFqSYqjgO1xJOoGyw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zgłoszenia należy przesyłać do 25 XI 2019 r.

Kontakt: facebook lub email (skn.uroboros@gmail.com)

https://www.facebook.com/events/2196928103933276/