24Mar/20

III Edycja Konferencji “Zdejmowanie obrazu za pomocą światła” Tytuł konferencji: Świętokrzyska ciemna izba. Od camera obscura do telefonu.

Rodzaj konferencji: Naukowa Dziedzina: Sztuki plastyczne; Konferencje interdyscyplinarne Nazwa organizatora: MUZEUM HISTORII KIELC, Studenckie Koło Naukowe Instytutu Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach “210 STUDIO” Termin zgłoszeń: 2020-04-26 Termin konferencji: 14-16.05.2020Read More…

23Mar/19

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.” (Ostrowiec Świętokrzyski, 16-18.10.2019)

Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje newralgicznym obszarem ścierania się wielkich koncepcji geopolitycznych oraz rywalizacji bloków militarno-politycznych. W XX w. było to współzawodnictwo Rosji/ZSRR i Niemiec, następnie zaś – w dobie „zimnej wojny” – blokówRead More…

12Maj/18

IV MIĘDZYNARODOWA E-KONFERENCJA NAUKOWA DZIECKO I NAUCZYCIEL W ŚWIECIE MEDIÓW

IV Międzynarodową E-konferencję Naukową „Dziecko i nauczyciel w świecie mediów” 29 czerwca 2018 roku Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja! Kontakt: sknmediam@wp.pl Opłata konferencyjna 80zł, po akceptacji tematu do 30 maja 2018Read More…