08Lut/16

Zarządzanie łańcuchem dostaw – w poszukiwaniu…

Konferencja będzie obejmowała szereg prezentacji i paneli dyskusyjnych podporządkowanych głównemu tematowi, którego wspólnym mianownikiem będzie podjęcie próby interpretacji i analizy pogłębionej wiedzy znaczenia zarządzania łańcuchem dostaw w kreowaniu przewagi konkurencyjnej firm, trendówRead More…

06Lut/16

Konferecja „Quo Vadis marketingu i transportu”

Konferencja składać się będzie z dwóch części: I. Dzień (Szczecin, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) przedstawienie wybranych referatów w formie krótkich wystąpień „Poznaj Szczecin” spotkanie integracyjne po przyjeździe do Pobierowa II. DzieńRead More…

16Sty/16

Konferencja „Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse”

Konferencja odbędzie się 19.01.2016 w Opolu w Sali im. Orła Białego przy ul. Piastowskiej 14. Problematyka zarządzania wiekiem zyskuje na znaczeniu zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i makro i mikroekonomicznej. Prognozy demograficzneRead More…

12Sty/16

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji”

Konferencja odbędzie się dnia 22.06.2016 w Częstochowie, a jej organizatorami Konferencji są: Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa. Tematyka konferencji związana jest z rozwojem i funkcjonowaniem organizacjiRead More…