08Sty/20

Konferencja Naukowa Dowody w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym i kanonicznym – teoria i praktyka

Zapraszamy na Konferencję dotyczącą pojęcia „dowodu” w prawie. Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Dowody i ich przeprowadzenie to istotne elementy każdego postępowania. Wielość środków dowodowych prowokuje do ciągłej analizy ich mocy dowodowej, dopuszczalnościRead More…

02Sty/20

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

CELE KONFERENCJI Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI wieku, również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) niosąRead More…

02Sty/20

EKONOMIA SPOŁECZNA 2020 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU – DOŚWIADCZENIA POLSKIE I MIĘDZYNARODOWE

CELE KONFERENCJI Współczesne zmiany społeczno-ekonomiczne i związane z nimi wyzwania XXI wieku, również w sferze społecznej (m.in. starzenie się społeczeństw, bezrobocie, nierówności dochodowe i majątkowe, ubóstwo i wykluczenie społeczne, dyskryminacja, migracje) niosąRead More…