03Mar/18

„Odkrywać zapomniane. Zakrywać odkryte”. Problemy autentyczności w turystyce kulturowej / “Discover the forgotten. Preserve the discovered”. Authenticity problems in cultural tourism

Autorzy publikacji związanych z turystyką łączą zmiany dotyczące ewolucji tego obszaru, przemian społecznokulturowych, a także postaw i zachowań odwiedzających m.in. z procesem komercjalizacji kultury i poddawaniem obszarów recepcji turystycznej nieetycznym zabiegom marketingowym.Read More…

28Gru/17

X M N-P Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców”

X Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja Konferencja odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus». Uczestnicy dostają książkę, certyfikaty imienne iRead More…

17Gru/17

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo i bezpieczeństwo – prawne aspekty turystyki oraz bezpieczeństwa w turystyce”

Koła Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zapraszają na interdyscyplinarną konferencję, gdzie w jednym wydarzeniu zostaną połączone kwestie prawa, bezpieczeństwa i turystyki. Organizowana konferencja ma na celu propagowanie bezpiecznego i świadomego podróżowania,Read More…