27Mar/20

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Transgraniczne zagrożenia stanowią złożone wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa. Niejednorodność tego zjawiska sprawia, że staje się ono wyzwaniem dla osób zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Działalność zogniskowana wokół transgranicznej przestępczości zorganizowanej szacowana jestRead More…

08Sty/20

Konferencja Naukowa Dowody w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym i kanonicznym – teoria i praktyka

Zapraszamy na Konferencję dotyczącą pojęcia „dowodu” w prawie. Tematykę konferencji podejmujemy wielopłaszczyznowo. Dowody i ich przeprowadzenie to istotne elementy każdego postępowania. Wielość środków dowodowych prowokuje do ciągłej analizy ich mocy dowodowej, dopuszczalnościRead More…

28Cze/19

Rodzina odkryta na nowo w prawie, ekonomii i socjologii

Definicję rodziny usiłuje się dziś poddać weryfikacji z rozmaitych punktów widzenia, zwłaszcza społecznego, ekonomicznego i prawnego. Kryterium więzi rodzinnej wynikającej z pokrewieństwa czy więzów prawnych o charakterze rodzinnym (małżeństwo, powinowactwo, przysposobienie) zastępujeRead More…