30Lis/19

XLIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”

Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza do udziału w 49 edycji Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”, które odbędzie sięRead More…

28Lis/19

III Ogólnopolska konferencja naukowo- dydaktyczna Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych INJO 2020 Kształcenie językowe w Polsce a kluczowe kompetencje XXI wieku

Konferencja INJO 2020 będzie koncentrowała się na kształceniu językowym w polskich szkołach i na polskich uczelniach wyższych. Podczas INJO 2020 poszukamy odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób system edukacji językowej wychodzi naprzeciwRead More…