27Mar/20

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W KONTEKŚCIE TRANSGRANICZNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Transgraniczne zagrożenia stanowią złożone wyzwanie dla współczesnego bezpieczeństwa. Niejednorodność tego zjawiska sprawia, że staje się ono wyzwaniem dla osób zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem. Działalność zogniskowana wokół transgranicznej przestępczości zorganizowanej szacowana jestRead More…

15Gru/19

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania.

Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone.Read More…

16Wrz/19

III Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2019 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej Dobre praktyki cywilne i wojskowe

III edycja największego w Polsce Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Budynków Użyteczności Publicznej. Dwa dni merytorycznych paneli naukowych, praktycznych oraz technicznych z pokazami i prezentacjami najnowszego sprzętu i wyposażenia sił kontrterrorystycznych, zabezpieczeń technicznych orazRead More…

12Lip/19

Bezpieczeństwo Pracy-Środowisko-Zarządzanie

VIII KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PRACY – ŚRODOWISKO – ZARZĄDZANIE – zadanie finansowane w ramach umowy 580/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Tematyka Konferencji: I. Zagrożenia człowiekaRead More…

29Cze/19

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI w. 20 lat członkostwa Polski w NATO – oczekiwania i rzeczywistość

Przypadające w bieżącym roku siedemdziesięciolecie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i dwudziestolecie ratyfikacji Traktatu przez Rzeczpospolitą Polską skłaniają do refleksji nad problemami kolektywnego bezpieczeństwa państw członkowskich i obrony militarnej w świetle dynamicznych przemian geopolitycznychRead More…

06Cze/19

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „OPTYMALNY MODEL CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA POLSKI I KOORDYNACJA SŁUŻB” (THE MODEL OF CYBERSECURITY FOR POLAND. THE COORDINATION OF THE SECURITY AGENCIES).

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „OPTYMALNY MODEL CYBERBEZPIECZEŃSTWA DLA POLSKI I KOORDYNACJA SŁUŻB” (THE MODEL OF CYBERSECURITY FOR POLAND. THE COORDINATION OF THE SECURITY AGENCIES). Organizatorami Konferencji są Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa (WarsawRead More…

18Maj/19

„Europa nacjonalistów. Nacjonalizmy europejskie w perspektywie historycznej i porównawczej.”

Konferencja będzie poświęcona europejskim partiom i ugrupowaniom nacjonalistycznym po 1945 r. w szerszej perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem ich stosunku do idei zjednoczonej Europy. Oprócz wspomnianej przewodniej myśli spotkania, tematyka obrad będzieRead More…

18Maj/19

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język – Bezpieczeństwo – Technologia

Zachodzące w zglobalizowanym świecie procesy i wynikające stąd wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego wymuszają na krajach demokratycznych i stworzonych przez nie strukturach międzynarodowych, takich jak Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska ściślejszą współpracę wRead More…