Konferencja odbędzie się w dniu 8 listopada 2019r. w trybie zdalnego uczestnictwa. Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – zbiór naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej http://filosof.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Na tej samej stronie odbywa się omawianie opracowań uczestników.

Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uczestnika i program konferencji.

KIERUNKI PRACY KONFERENCJI
Sekcja 1. Filozofia: «Dyskurs filozoficzny w wymiarze ХХІ wieku»
Sekcja 2. Kulturologia: «Przestrzeń kultury w badaniach naukowych»
Sekcja 3. Historia: «Przeszłość i współczesność w przestrzeni badań historycznych»
Sekcja 4. Psychologia: «Socjopsychologiczne problemy osobistości, jej rozwoju i samorealizacji»
Sekcja 5. Pedagogika: «Aktualne problemy nauki i wychowania osobistości pod względem współczesnych koncepcji pedagogicznych»

JAK SPORZĄDZIĆ ARTYKUŁ
ü Dla publikacji są przyjmowane artykuły naukowe o objętości 10-12 stron formatu А4 druku komputerowego, interlinia 1,5 wiersza (marginesy 20 mm ze wszystkich stron, czcionka Times New Roman 14 punktów).
ü Tytuł (dużymi literami, pogrubiona czcionka, wyrównanie do środku) NAZWA ARTYKUŁU; w następnym wierszu (pogrubiona czcionka wyrównanie do prawej) – Nazwisko, imię; w następnym wierszu (kursywa, wyrównanie do prawej) – nazwa uczelni wyższej, student/aspirant, miasto; w następnym wierszu (czcionka kursywa, wyrównanie do prawej) – e-mail dla kontaktów; po 1 wierszu – stanowisko oraz nazwisko, imię; jeszcze po 1 wierszu – tekst artykułu.

PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ KULTURY
Iwanow Iwan,
student Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia M. P. Dragomanowa
globus@npu.edu.ua

Promotor –
doktor habilitowany nauk filozoficznych (filozofii), profesor P. P. Petrow

ü Odwołania do literatury dostają ogólną numerację porządkową za tekstem w kwadratowych nawiasach (na przykład, … [3, s.45]). Pełna lista literatury jest podawana na końcu artykułu.
ü Opracowania są drukowane w redakcji autorów. Odpowiedzialność za treść, gramatyczną i stylistyczną poprawność tekstów opracowań ponosi autor i promotor. Artykuły, przygotowane bez uwzględnienia podanych wymagań – nie są przyjmowane i nie są drukowane.
ü Materiały są przyjmowane razem z zeskanowaną opinią promotora czy innej osoby, posiadającej stopień naukowy oraz/albo tytuł naukowy (podpis powinien zostać uwierzytelniony pieczątką działu kadr). Ten warunek obowiązuje tylko dla uczestników konferencji, nieposiadających stopnia naukowego.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Żeby wziąć udział w konferencji należy pod adres elektroniczny Komitetu organizacyjnego gum-korpus@ukr.net wysłać w osobnych plikach:
ü opracowanie (nazwa pliku: № sekcji nazwisko autora artykuł); ankietę uczestnika (nazwa plika: № sekcji_nazwisko autora_ankieta);
ü zeskanowaną opinię promotora (dla uczestników nie posiadających stopnia naukowego);
ü zeskanowane pokwitowanie potwierdzające opłatę składki organizacyjnej (nazwa pliku z nazwiskiem autora).

Prosimy o podawanie tematu e-maila «Aktualne problemy nauk humanitarnych w badaniach młodych naukowców»

ANKIETA UCZESTNIKA
Nazwisko, imię
Temat opracowania
Sekcja
Stopień, tytuł naukowy
Podstawowe miejcie zatrudnienia (studiów)
E-mail
Telefon kontaktowy
Nazwisko, imię promotora
Adres do wysłania zbioru (kod pocztowy, kraj, miasto, ulica)
Drukowane / e-wariant książki

OPŁATA
Składka organizacyjna może zostać wpłacona przelewem przez międzynarodowy system przelewów (na przykład, Western Union, MoneyGram, EasySend albo inny) albo przelewem pocztowym pod adres: Ukraina, Kijów, 01135, pr.Peremohy 7B, of. 67 (odbiorca – Rusakov Serhii) osobiście przez uczestnika przez oddział banku.
Również opłaty można dokonać na konto (SWIFT przelew):
Beneficiary (Бенефіціар)
IBAN
UA473220010000026205300891805
Account No
5375414103366679
Receiver
RUSAKOV SERHII, Ukraine, c. Kyiv, pr. Peremohy, build. 7B, fl. 67
Account with Institution (Банк Бенефіціара)
Bank
JSC UNIVERSAL BANK
City
KYIV, UKRAINE
Swift code
UNJSUAUKXXX
Intermediary (Банк посередник)
Bank
DEUTSCHE BANK AG
City
FRANKFURT, GERMANY
Account number (не обов’язково)
100 9469990 0035
Swift code
DEUTDEFFXXX
Details of payment: private transfer

KONTAKT
Serhii Rusakov, PhD in Philosophy, Associate Professor at the Department of Cultural Studies of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy, Assistant Dean of the Faculty of Philosophy and Social Science of M.P. Drahomanov National University of Pedagogy
s.s.rusakov@npu.edu.ua
https://www.facebook.com/rusakov.sergii
+380674408591 (Viber)