Mamy zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową
pt. „Zdejmowanie obrazów za pomocą światła” – 1918
współorganizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „21O STUDIO”, oraz MUZEUM HISTORII KIELC.

Konferencja poświęcona jest pamięci Ojca polskiej fotografii Maksymiliana Strasza i odbędzie się w dniu 24-05-2016 roku.
Celem spotkania jest analiza zapisu fotograficznego z okresu odzyskania niepodległości przez Polskę, jej szczególnej roli w poznawania historii. Światłoczułe ślady tamtych lat, historyczne i prozaiczne obrazy życia codziennego (np.: wydarzenia religijne i kulturalne).
Fotografia portretowa, rodzajowa, amatorska i artystyczna wykonana przez zakłady fotograficzne, jak również sposób winietowania, stemplowania i rewersowania fotografii.
Liczymy na to, że zagadnienia planowanej przez nas konferencji będą się skupiać na analizie fotografii, która opowiada historie tamtych lat. Zapraszamy do dyskusji na temat fotografii jako nośnika pamięci.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: 210studio.fotografia@gmail.com do 20.04.2018.
Udział jest bezpłatny.

Planowany czas prezentacji referatu: 20 minut
Planowany czas konferencji 3 – 4 godziny