• Organizator konferencji: Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

  • Konferencja organizowana będzie po raz osiemnasty, i jest kontynuacja cyklu Zarządzanie Wartością. Tegoroczną konferencję zamierzamy poświęcić zagadnieniom wpływu innowacji na wartość przedsiębiorstwa. Tradycyjnie obrady będą odbywały się podczas rejsu do Szwecji, w pomieszczeniach promu Wawel. Kluczowe obszary problemowe dotyczą takich zagadnień jak :
    1. perspektywa ekonomiczna i finansowa tworzenia i destrukcji wartości
    2. perspektywa społeczna, środowiskowa i prawna kreacji wartości
    3. perspektywa organizacyjna, procesowa i technologiczna budowy wartości